Föreningar i samverkan i RönöRysshärjningarna fullbokat!Du kan fortfarande anmäla dig till

Kisa-resan

Sista anmälningsdag 8 augusti

Läs mera om resan
Betalning innnan 1a augusti