"Julbord 2019" blev onekligen en success och håller på att få Guide Michelin status vad gäller framför-hållning av bokning. Per 2020-02-29 har vi redan 30 bokningar och kan ta emot 80 efter det att vi prövat en ny placering av bord. Läs här vad våra gäster tyckte om "Julbord 2019"


Julbord 2020 kommer att serveras den 5 december kl 18.00 för att inte krocka med de kyrkliga festligheterna och luciafirandet. Om du  vill säkerställa en plats så kan det vara smart att boka en plats redan nu.


Anmälningslistan spikas den 21 november 2020, varvid avgiften för julbordet skall vara betald. Annuleringar tas emot fram tom den 28 november, varvid erlagd avgift återbetalas. Annulerigar som görs efter den 28 återbetalas inte.