Föreningsnytt

På denna sida publicerar styrelsen nyheter från föreningen. Det gäller framförallt planer och beslut som kan vara av intresse för föreningens medlemmar.

Ett antal lokala anpassningar har gjorts i vår styrelse av policies från Östergötlands Bygdegårdsdistrikt. De kan nås genom att klicka på önskad policy i de länkar som finns i spalten till vänster.

Konstituerande styrelsemöte skedde digitalt 15 mars 2021. Både ordinarie ledamöter (utom Erik P) och ersättare var med och syns på bilden till vänster.

Årsmöte i föreningen 2021 ägde rum den 9 mars kl 18. På grund av coronapandemin kom årsmötet att hållas digitalt, men det gick också att koppla upp sig per telefon. Utsända handlingar finns länkade nedan samt uppsatta på anslagstavlan i Rönökorset. Dessutom finns protokoll och presentioner från årsmötet nedan:


1) Protokoll 

2) Presentation av ekonomin 

3) Plan 2021 för Bygdeföreningen 

4) Aktiviteter för 2021 

5) Verksamhetsberättelse med bilagor

6) Policy för:  - Likabehandling    - Tillgänglighet    - Ungdom

7) Valberedningens förslag

8) Revisionsberättelse

9) Budget
Trots coronatider så jobbas det på i Bygdeföreningen. På årsmötet 2020 beslutades att gruppen som arbetade med sammanslagnings-frågorna skulle utforma en överenskommelse om hur samgåendet skulle genomföras. Överenskommelsen har även blivit en programförklaring. Framförallt så jobbar styrelsen med rutinförbättringar men ser även över kostnads- och intäkts-strukturen. Tack vare sammanslagningen så finns det en potential att sänka kostnader. Vi ser även över intäkterna och har infört en ny prislista för uthyrning av Bygdegården. Vi har infört ett nytt redovisningsprogram, ett bokningssystem och ett system för digital kommunikation och lagring av dokument. 

Även om vi för tillfället inte kan anordna några inomhusaktiviteter, så ajourhåller vi aktivitetskalendern för att kunna gasa för fullt när myndigheterna kan släppa på coronabromsen. Pastoratet planerar att från juni 2021 anordna gudstjänster i kyrkan med noggrant följande av gällande rekommendationer.I vår ambition att främja en levande landsbygd, så vill vi verka för att man anlitar lokala entreprenörer och hantverkare snarare än företag utanför bygden.

Tidigt 2020 hade vi 2 st Entreprenörsdagar där medlemmar samlades i bygdegården för att dela kunskap om lokala entreprenörer. Vi kunde bl a konstatera att den absoluta merparten av tjänster kan tillhandahållas lokalt på Vikbolandet.   Läs mer (bläddra neråt)

Vi har en lista över lokala entreprenörer och har även erbjudit företag att bli sponsorer till Bygdeföreningen.

Det första synliga tecknet på sammanslagning av föreningarna är postlådan vid Bygdegården! Föreningens adress är Rönö Bygdeförening, Rönö 42, 610 27 Vikbolandet.

Denna adress finns nu också på Google Maps, Eniro etc. Allt för att det skall vara lätt att hitta hit och allt för att leveranser inte skall hamna i Segerbo eller att en orkester hamnar på villovägar ...Den 1 mars 2020 beslutade årsmötet om ett samgående mellan Rönö Bygdegårdsförening och Rönö Hembygdsförening baserat på de effekter som redovisas i beslutsunderlaget.

Här kan du studera Rönö Bygdeförenings stadgar och protokollet från årsmötet för Rönö Bygdegårdsförening. Och här finns protokollet för Rönö Hembygdsförening.

Den nya styrelsen sammansättning finns på kontaktsidan.