Kontakt

Postadress: Rönö Bygdeförening, Rönö 42, 610 27  VIKBOLANDET, Besöksadress: Rönö Bygdegård

E-mail: info@ronohembygdsforening.se, Telefon: 070 - 215 47 12, organisationsnummer 725000-3832

 
 
 
 
 


KONTAKTPERSONER (ordinarie styrelseledamöter i fet stil):


Lolita Nilsson, ordförande och medlemsansvarig lolitavikbolandet@gmail.com, tel 070 - 215 47 16


Stefan Jakas, viceordförande och aktivitetsansvarig

info@ronohembygdsforening.se, tel 072 -  992 42 52


Kerstin Olsson, sekreterare, kerstin@olsson.cn

tel 070 - 665 73 48


Roger Ståhl, kassör och FB-ansvarig, roger.stahl@gmail.com

tel 072 - 215 90 61


Elisabeth Fritz-Jonsson, ledamot, elisabeth.fritz.jonsson@gmail.com, tel 070 - 689 33 23


Helena Kärner Karlberg, ansvarig Bygdegårdssektionen och

bokning av Bygdegård,

helena.karner@outlook.com, tel 076 - 338 93 44


Kerstin Sundquist, ansvarig Hembygdsgårdssektionen,

pw.sundquist@gmail.com, tel 076 - 112 36 42


Mikael Sandberg, WEB-ansvarig, mikke@telia.com,

tel 070 - 657 03 40


Conny Passmark, ansvarig för arkivfrågor, ledamot i Vikbolandets Arkiv och Historieförening  och föreningens representant i Kulturarv Östergötland

conny@passmark.se, tel 070 - 200 91 86