Annat i Rönö

Under denna flik samlas information om övriga föreningar och sammanslutningar som  är av intresse för Rönöbor. Det kan vara sommarstugeföreningar,  jaktlag, vägföreningar, samfälligheter etc. Klicka på bilderna för större.

Hänt i kyrkan

6 juni 2022
6 juni 2022a
6 juni 2022f
6 juni 2022g

Församlingen och Rönö Kyrka

Syföreningen

JÖR-kören

Sommarstugeföreningar

Vägsamfälligheter och -föreningar

Nationaldagsfirandet på Vikbolandet 2022

Firandet av Nationaldagen på Vikbolandet ägde i år rum i Östra Ny kyrka, denna gång anordnat av Östkinds Hembygdsförening tillsam-mans med pastoratet. Större delen av kyrkan var full av förväntansfulla människor som fick se den vackra fanborgen tåga in. I denna fanborg deltog för Rönö Bygdeförenings räkning Helena, Marie och Ulla i sina fina hembygdsdräkter. Högtidstalet hölls av Ylva Landerholm, där hon bland annat beskrev kärleken till hembygden och svårigheten att på allvar lämna vårt fina Vikboland trots flera försök på annan ort. Hon talade om den specifika Vikbolandsvärmen hon mötts av vid alla återbesöken och som gjort att hon nu åter slagit ner sina bopålar här, på Vikbolandet och på Aspöja. Efter detta delades ett rekordartat antal flaggor ut, hela 18 personer hade ansökt att få en flagga. Vacker musik framfördes av organist Martin Riessen och på trumpet Fredrik Lindgren, andakt hölls av Peter Fransson och vi sjöng de välkända sommarpsalmerna samt nationalsången. Efteråt var det uppdukat kaffebord i Tingsborg, fint ordnat av Östra Ny Bygdegårdsförening. 

Tack för ett fint firande!                                                            /Lolita

Första adventsfirandet i Rönö

Med sedvanligt firande i Rönö har ett nytt kyrkoår påbörjats. Cirka 30 besökare hälsade varandra gott nytt år i samband med högmässan i kyrkan. Vår komminister Peter Fransson höll en lärorik predikan och vår kantor för dagen Henric de Koster spelade och guidade oss igenom de traditionella och vackra adventspsalmerna.

Efter högmässan bjöd Rönö kyrkliga syförening in till samkväm i bygdegården, där det var dukat med adventsljusstakar på varje bord och med en gran på podiet med det första levande adventsljuset tänt. Det bjöds på kaffe med hembakat bröd och gemytlig stämning. Vinstbordet för syföreningens lotterier var nästan mer välfyllt än någonsin och lotterna gick åt som smör i solsken! Henric och Kerstin Sundqvist förrättade dragningen. Nästan alla lyckades vinna något, vissa mer än andra. Alla vinster var skänkta till syföreningen, som senare kommer att meddela till vilket behövligt ändamål medlen ges.


Detta förstaadventsfirande var Rönö kyrkliga syförenings sista aktivitet. I slutet av året 2021 kommer denna anrika förening att läggas ner. Tiderna har förändrats och syföreningen i dess nuvarande form lockar inte längre nutidens människor. Vi i syföreningen tackar alla medlemmar som under årens lopp deltagit på våra möten! Och ett tack till alla församlingsbor som så glatt medverkat på våra samkväm och genom detta skänkt pengar till många behövande.

/Rönö Kyrkliga Syförening, Dec 2021

...Och så har täckelset fallit

Den soliga lördagen den 16 oktober träffades kyrkvärdarna i Rönö kyrka tillsammans med bygdeföreningens fotograf Roger Ståhl och ikonskrivaren Lars-Erik Appelgren (LEA), som är uppvuxen i Östra Husby och sommarboende med hustru Ingegärd i Rönö.

I pastoratets Kyrkoblad nr 3 2021 informerades om att kyrkan av LEA skulle få en ikon med skyddshelgonet S:t Antonius av Padua (1195-1231) som förlaga. Nu var det dags att avtäcka denna vackra ikon.

Träkapellet som byggdes på 1400-talet på den plats där vår “nya” (1642) kyrka står, hade S:t Antonius som patronus d v s skyddshelgon. Betr Antonius som skyddshelgon för sjöfarande, torde det kunna hän-föras till hans egna omfattande resor, men också senare berättelser om människor som i sjönöd tillbett Antonius blivit bönhörda och räddats. Det är ett tidskrävande arbete att skriva en ikon (jo, det heter så). LEA bedömer att arbetet tagit c:a en månad inklusive torktiden mellan de olika färglagren, 6-8 st. Färgerna består av olika pigment utrivna i äggula (äggtempera). Härutöver används bladguld. När färgerna slutligt torkat fernissas hela ikonen för att skydda färglagren och bladguldet. En ikon ska alltid förses med en inskription som talar om vad den föreställer, i detta fall Antonius av Padua. Ikonen hänger nu i kyrkan och kan skådas på väggen till höger om utgången till sakristian.

Stort TACK Lars-Erik från hela Rönö socken! Vi möts i kyrkan!

Kyrkvärdarna genom Kaj Nielsen (Källa: Lars Erik Appelgren)

 

Ikon (grekiska eikon, bild) beteckning för de inom grekisk-katolska kyrkan förekommande kalkbilderna (i skulptur eller måleri) av Kristus, Jungfru Maria eller helgon.                              (Svensk uppslagsbok 1937)

Årets Jaktgudstjänst

I söndagskväll  den 10 oktober, på Tacksägelsedagen, avhölls i enlighet med traditionen  årets gudstjänst med tema jakt i en vackert dekorerad Rönö kyrka. Älgjakten hade dock från och med i år startat redan den 8 oktober, vilket gjorde att vår komminister Peter Fransson i sina ord kombinerade förbönen om en god och säker jakt med tacksägelse inför den jaktlycka som redan varit. Cirka 20 personer deltog i gudstjänsten, samt också i eftersamlingen i Bygdegården, där de trakterades med läckra smörrebröd, som sedan efterföljdes av kaffe och en delikat äppelkaka. 

Lolita

Kyrkovalet i Rönö

I söndags var det kyrkoval och också i Rönö kunde medlemmar i Svenska Kyrkan rösta "på hemmaplan" i Bygdegården. På bilden syns tre medarbetare som är glada och vill tacka alla som kom och röstade.

/Lolita, Sept 2021

Spelemän i coronatider!

Pastoratet här ute har en fin tradition att ge en blomma till jul till de församlingsmedlemmar skrivna här, som fyllt 80 år eller mer. I dessa coronatider är det svårt att genomföra detta med hembesöken. Men vår kyrkvaktmästare Robban och vår kantor Martin finner alltid på råd: I stället för att gå in, har de stått utanför fönstren och spelat. Ibland har man dessutom fått välja musiken. Och blomman har blivit lämnad på trappen.


En stor eloge till dessa uppfinningsrika herrar som kommit med musik, glädje och coronasäker gemenskap! (På bilden syns också Birgith och Jan från församlingsrådet som under normalår delar ut dessa blommor).

                                                                                Dec 2020

Decenniets första aktivitet i Rönö...

... var nyårsdagens kombinerade gudstjänst med stumfilmsvisning i Rönö kyrka. Drygt 50 personer mötte upp i kyrkan och de flesta följde sedan med över till Bygdegården, där nyårsgröt och skinksmörgås serverades.

Läs mera här i den text som Conny Passmark skrivit.

               Jan 2020


Församlingen i Rönö är inte som alla andra församlingar, då kyrkan har förmånen att förvalta en kyrklig raritet från 1600-talet och även hartillgång till Hembygdsgården i Segerbo och Bygdegården med alla dess faciliteter. Flera av de kyrkliga aktiviteterna kryddas dessutom med sång framförd av JÖR-kören. Allt detta, blandat med lite nytänk, ger förutsättningar för kyrkan att utforma spännande program.


En video med Kaj Nielsens visning av kyrkan finnsHÄR.


Nyårsgröt

Kyrkans mera publikfriande program börjar redan den 1:a januari då församlingsborna samlas i kyrkan för en högtidsgudstjänst, varefter man möts upp i Bygdegården för att avnjuta julgröt och en skinkmacka, samt umgås för att spåna om det nya året och sammanfatta tankarna om det gångna. 2020 toppades aktiviteten genom att man i kyrkan visade en kristen stumfilm från 1902!


Sommargudstjänster i Segerbo och i Arvidslund

Under våren och sommaren anordnas traditionellt två sommar-gudstjänster vid vår vackert belägna hembygdsgård Segerbo. Dessa anordnas i samarbete med Bygdeföreningen. Den vackra miljön och kaffebjudningen gör att gudstjänsterna blir speciella.

Musiken tonar fram ur en tramporgel och/eller synt. Självfallet avslutas det hela med kaffe med dopp. Kom och upplev kontrasterna.

Under högsommaren arrangeras också tacknämligt en frilufts-gudstjänst i trädgården hos familjen Andersson på Arvidslund. Även vid detta tillfälle åtnjuts kyrkkaffe med fantastiskt gott hembakat kaffebröd.


Jaktgudstjänst

Då jaktsäsongen börjar i oktober hålls en jaktinspirerad gudstjänst. Gudstjänsten har inte varit speciellt känd och därmed inte på senare år så välbesökt, men med en bättre marknadsföring så skall även denna gudstjänst bli välbesökt av jaktfolk och Rönöbor som vill uppleva en lite annorlunda gudstjänst. Gudstjänsten efterföljs självfallet av en kaffe- och pratstund i Bygdegården där jägarna har möjlighet att redovisa för sina strategier i Rönö-skogen.


1a advent

Firandet av första advent är enligt traditionen något speciellt i Rönö. Efter högmässan och sång som framförs av JÖR-kören fortsätter firandet i Bygdegården under ledning av syföreningen, som bjuder på kaffe och gudomligt välsmakande hembakat dopp. Syföreningen anordnar även flera olika lotterier med vinster som traktens företagare och enskilda personer skänkt. Vinsterna är många och nästan alla vinner någonting.


Lucia

Firandet av Lucia är en riktig höjdare med luciatåg och sång av en sångkör med 20-talet barn. Det stämningsfulla evenemanget i kyrkan avslutas med kaffe och lotteri där få bli lottlösa! Rönö Bygdeförening ansvarar för evenemanget.


De kyrkliga syföreningarna har funnits i Sverige sedan 1884. Så här skriver Svenska kyrkan om sina syföreningar: “Symöte, en härlig form av gemenskap! Samtalen fyller rummet samtidigt som vissa låter händerna arbeta. Det är ett tillfälle att träffas, umgås, dela vardagens bekymmer och glädje med varandra”.


Och det stämmer precis med vår syförening i Rönö, där ledorden är vänlighet och omtanke! Syföreningen har ansvar för det 1:a adventsfirande i Bygdegården som är en årlig tradition sedan många årtionden tillbaka.


I slutet av året 2021 lades dock denna anrika förening ner. Tiderna har förändrats och syföreningen i dess nuvarande form lockar inte längre nutidens människor. Vi i syföreningen tackar alla medlemmar som under årens lopp deltagit på våra möten! Och ett tack till alla församlingsbor som så glatt medverkat på våra samkväm och genom detta skänkt pengar till många behövande.

JÖR-kören är kyrkokören för kyrkorna i Jonsberg, Östra Ny och Rönö. Den består av skönsjungande personer från bygden och leds av Ann-Christin Hallgren. De övar i Gyllingegården på måndagar kl. 19.00.


Nya körsångare är alltid välkomna! Kontakta Ann-Christin, tel 070-321 32 84. Kören finns också på Facebook:


https://www.facebook.com/JÖR-kören-Vikbolandet-102760361161952/

I Rönö finns flera sommarstugeföreningar av vilka Lilla Hummelviks sommarstugeförening är den största med 84 fastig-heter. Andra föreningar är Stora Hummelvik, Vintersbo 3:7, Vintersbo 3:1, samt Djupvik. Gemensamt för dessa föreningar är att de ligger vid kusten och har väl ordnat med badmöjligheter samt båtplatser.


Sammantaget representerar föreningarna mellan 400 och 500 potentiella medlemmar i Bygdeföreningen.

De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna för framkomlighet och tillgänglighet i hela landet. Trafikverket ger årliga bidrag för drift och underhåll samt bistår väghållarna med råd och stöd i vägtekniska frågor.

Det svenska vägnätet består av:


  • 98 500 km statliga vägar
  • 42 300 km kommunala vägar
  • 74 000 km enskilda vägar med statsbidrag


I Rönö finns det ca 10 enskilda vägar  av vilken Vintersbo Vägsamfällighet har flest medlemmar, eftersom bland annat sommargäster i Vintersbo 3:7 och Vintersbo 3:1 använder sig av vägen.


Vägsamfälligheterna eller -föreningarna brukar ha sina årsmöten i augusti och medlemmar uppmuntras att deltaga i dessa möten.